JIBS fokuserar på forskning inom tre tvärvetenskapliga områden: entreprenörskap, ägande och förnyelse. Det har resulterat i att en dynamisk forskningsmiljö vuxit fram med flera internationellt erkända forskningsgrupper.

Man vid dator

Våra fokusområden

Området entreprenörskap omfattar förutsättningar för, mekanismer bakom, och konsekvenser av nya affärsidéer och satsningar i existerande företag såväl som start-ups.

Området ägande omfattar ledning och styrning i företagssatsningar med målet att förklara de utmaningar, egenskaper, möjligheter och konsekvenser som är kopplade till ägande av olika slag.

Området förnyelse omfattar forskning på innovation, teknisk förändring, utveckling av företag, branscher och regioner, samt social och ekonomisk utveckling.

Kvinna vid konferensbord

Regionalt förankrade, internationellt nätverkande

JIBS har i sin forskning, alltsedan starten 1994, fokuserat på externa relationer och praktisk relevans. Småland, där Jönköping ligger, har en lång tradition av entreprenörskap och många små och medelstora företag med en hög grad av internationalisering. JIBS har alltid lagt resurser på att utveckla och behålla täta relationer med företag och andra organisationer i regionen.

Inom den akademiska världen, såväl nationellt som internationellt, är vår handelshögskola erkänd för sin högt rankade forskning inom familjeföretagande och ägande, entreprenörskap, företagsförnyelse och regional utveckling.

JIBS goda rykte och vårt engagemang inom flera starka internationella akademiska nätverk gör att vi kan attrahera välrenommerade internationella gästforskare till samtliga våra fokusområden.