Forskning

Jönköping International Business Schools fokusområden är entreprenörskap, ägande och förnyelse. Större delen av vår forskning har en stark internationell anknytning och vi har många samarbetspartners runt om i världen.

Vår forskningsmiljö uppmuntrar arbete över ämnesgränserna, vilket gör forskningen mer relevant och stärker vår koppling till näringslivet. Våra forskare är också aktiva deltagare i flera internationella nätverk.

Eftersom Jönköping International Business School ligger i ett av Sveriges mest företagstäta områden, är läget perfekt för forskning i världsklass inom en rad olika områden, och för ett nära samarbete med näringsliv och samhälle. På JIBS finns det ungefär lika många doktorander som fasta lärare, vilket skapar en mycket dynamisk miljö.

Våra ämnen är företagsekonomi, nationalekonomi, informatik och statistik. Inom dessa ämnen forskar vi bland annat om entreprenörskap och familjeföretag (där vi rankas bland de bästa i världen), regionalutveckling, ekonomisk geografi, logistik, internationell skatterätt, affärsutveckling, innovation, företagsledning och mediaekonomi.

Sidan uppdaterad 2020-07-01