Varje år erbjuder JIBS ett urval av fristående kurser. Fristående kurser kan vara ett bra alternativ om du inte är intresserad av att läsa ett fullständigt program vid JIBS. Kanske vill du uppgradera din kompetens vid sidan av arbetet eller komplettera en annan examen med lite affärs- eller ekonomikunskap.

Kurserna är antingen programkurser (en del av JIBS ordinarie utbud) eller kurser speciellt utvecklade för deltidsstudenter. Du kan ansöka till dessa om du uppfyller förutsättningarna. Observera att det är konkurrens om platserna.

För en lista över kurser inom respektive utbildningsprogram, se den specifika programbeskrivningen (under rubriken: Program).

Livslångt lärande

Livslångt lärande kan vara ett samarbete mellan JIBS och din arbetsgivare. För att stödja kompetensutvecklingen i organisationen kan vi utveckla skräddarsydda kurser eller utbildningar tillsammans med dig. Läs gärna mer om detta under rubriken: Samarbeta med JIBS.