JIBS erbjuder utbildningar på kanditat, magister-, master-, och forskarnivå. Alla våra program ges på engelska, med undantag för några kurser inom Civilekonomprogrammet. Hos oss upptäcker du världen och entreprenören inom dig!

Two students in the JIBS lobby

JIBS har den oöverträffat högsta andelen studentutbyte i Sverige och en av de högsta i världen. För närvarande reser mer än fyra av fem programstudenter (85 procent) utomlands minst en termin, ofta ett år, till något av de 150 partneruniversiteten över hela världen. På motsvarande sätt tar JIBS emot studenter, lärare och forskare från utlandet, vilket innebär att internationaliseringen startar redan på hemmaplan.

Program på grundnivå

JIBS erbjuder fyra utbildningsprogram på kandidatnivå som ges helt på engelska. Programmen omfattar tre års heltidsstudier (180 p). Som student på ett av våra kandidatprogram har du möjlighet att studera en eller två terminer utomlands.

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet är en fyraårig yrkesutbildning (240 hp) med två inriktningar: företagsekonomi och nationalekonomi. Utbildningen leder till en civilekonomexamen.

Student in library

Program på avancerad nivå

Om du vill bygga på din utbildning och få en internationellt gångbar och eftertraktad masterexamen kan du välja ett av JIBS masterprogram.

Våra program på avancerad nivå bygger på vår världsledande forskning och är utformat för att bygga vidare på din tidigare kandidatexamen. Studier på masternivå ger dig en grundlig akademisk specialisering och fördjupad kunskap och kompetens inom ett specifikt område av hög relevans för näringsliv och samhälle. På JIBS läser du tillsammans med studenter från hela världen. Det skapar en akademisk atmosfär som är svår att hitta någon annanstans.

JIBS erbjuder såväl ettåriga (60 hp) som tvååriga (120 hp) masterprogram. En fördel med de ettåriga programmen är att de är korta och fokuserade, men ändå ger dig en mer avancerad akademisk erfarenhet (programmen avslutas med en 15-poängsavhandling). Väljer du istället ett tvåårigt program har du dessutom möjlighet att ta valbara poäng, studera utomlands eller göra praktik, beroende på program. En tvåårig magisterexamen gör dig också bättre förberedd för forskning och doktorandstudier inom ett visst ämnesområde och avslutas med en 30-poängsavhandling.

Ettåriga masterprogram (60 hp)

Tvååriga masterprogram (120hp)

Yrkeshögskoleutbildning