Som student på JIBS har du tillgång till en rad supportfunktioner inom Jönköping University.

På Jönköping University finns personal som är dedikerad JIBS-studenter tillgänglig för att svara på frågor och erbjuda vägledning relaterad till studievägledning och utbytesstudier.

Dessutom finns allmänt stöd för karriärrådgivning, informationssökning, rapportskrivning, hälsa och välbefinnande och studieteknik.

Studenter som kommer till JIBS från andra länder har tillgång till ytterligare tjänster relaterade till boende och att bekanta sig med livet i Sverige.