Med en examen från JIBS kommer du sannolikt att få anställning snabbt. Statistiken visar att cirka 40 % av JIBS studenter har ett jobb innan de tar examen. 98% har ett jobb inom ett år från examen.

Varje år skickar JIBS ut enkäten ”5 år efter examen” till alla studenter som tar examen. Nedan hittar du statistik från den senaste undersökningen. Den innefattade 47 % kvinnor och 53 % män, 62 % i åldern 26-30 år och 31 % i åldern 31-35 år.

21 länder var representerade bland nuvarande arbetsplatser: Bulgarien, Kanada, Chile, Kina, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Indien, Italien, Kazakstan, Libanon, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz och Turkiet.

Graduates get highered fast

24 % av de som för närvarande är bosatta i Sverige kommer ursprungligen inte från Sverige. Totalt bor för närvarande 30 % i ett land som inte är deras hemland.

Examples of employers

De vanligaste befattningsnivåerna är mellanchef, projektledare, analytiker, specialist och konsult. 3% arbetar som VD, ägare, toppchefer.

Most represented industries

87% arbetar inom den privata sektorn och 10% inom den offentliga sektorn.