Operativt team

JIBS operativa team arbetar tillsammans för att stödja den operativa verksamheten och för att bidra till att organisationen når sina mål på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ann Stigestad, administrativ chef

Ann Stigestad, administrativ chef

Det operativa teamet har ett nära samarbete med Högskoleservice. De arbetar bland annat tillsammans med Ekonomiavdelningen med att övervaka kostnaderna och Kommunikationsavdelningen för att säkerhetsställa ett välfungerande kommunikationsflöde, såväl internt som med externa partners och intressenter.

Teamet leds av Ann Stigestad, administrativ chef, och består av koordinatorer och administratörer.

Administrativ chef

Ann Stigestad

Administrativ personal

Annika Lundqvist, Koordinator - utbildning

Astrid Löfdahl, Koordinator och administratör - företagsekonomi, statistik, informatik och juridik

Barbara Eklöf, Administratör - företagsekonomi

Emil Karlsson, Koordinator - externa relationer

Ingrid Aronsson, Koordinator – CeFEO

Katarina Blåman, Koordinator - ledningsgruppen 

Linnea Lind, CeFEO

Marie Levander, Administratör - utbildning och nationalekonomi

Monica Bartels, Administratör - utbildning och internationell samverkan

Philippa Berglund, Koordinator - MMTC

Rose-Marie Wickström, Administratör - doktorander och forskning

Sara Krohn, Administratör – utbildning och internationell samverkan

Sofie Grahnat, Administratör - nationalekonomi och CEnSE

Susanne Hansson, Koordinator - forskning

Vaida Staberg, Koordinator – externa relationer och alumni

Kommunikatör

Katie Bingham

Ekonomiansvarig

Helena Sandahl

Sidan uppdaterad