Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Geriatrisk omvårdnad II 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Äldres död och döende samt stöd till närstående
  • Forskning och styrdokument inom palliativ vård
  • Personcentrerad palliativ vård
  • Undersökningar, behandlingar och omvårdnad vid livets slut
  • Planering av omvårdnad till äldre personer i livets slut
  • Undervisning och handledning inom palliativ vård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HAÄL10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2019: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Marie Ernsth Bravell
Kursansvarig
Linda Johansson
Kursansvarig
Malin Lindroth
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9062

Content updated 2019-10-21

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information