Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet 15 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Interkulturell praktik, 7,5 hp
 • Teorier om identitetskonstruktioner och kulturella uttryck
 • Barn och existentiella frågor
 • Berättande
 • Barnlitteratur
 • Teorier om språkutveckling, inbegripet transspråkande
 • Barns uppväxtvillkor
 • Intersektionalitet
 • Interkulturell pedagogik
 • Samtal

Delkurs 2: Multimodal praktik, 7,5 hp
 • Teorier om praktiska och estetiska läroprocesser
 • Populärkultur
 • Kvalitativa forskningsmetoder för att belysa barns perspektiv på fritidshemmets verksamhet
 • Estetiska uttrycksformer i samverkan
 • Multimodalitet i förhållande till skrift-, språk- och matematiklärande
 • Medie och informationskunnighet på fritidshem
 • Metoder för pedagogisk dokumentation

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom grundlärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 samt 22,5 hp fritidspedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LFHN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Ann Ludvigsson
Kursansvarig
Carin Falkner
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0219
Last modified 2020-09-14 11:43:22

Content updated 2020-08-25