Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skapande skrivande 7,5 hp

Förmågan att uttrycka sig i skrift blir allt viktigare i ett digitaliserat samhälle. Kan du dessutom skriva så att andra berörs, intresserar sig och blir engagerade, når du ut med din röst och ditt budskap. Kursen syftar till att utveckla det gestaltande skrivandet, den estetiska känslan för kvaliteter i olika typer av litterära texter, samt den stilistiska förmågan. Du kommer att få lära dig att ta emot respons på dina egna texter och att ge respons till andras texter, samt
i nätdiskussioner skriftligt relatera dina tankar och erfarenheter ställda mot kurslitteraturen. Kursen är på distans och kräver en bra internetuppkoppling.

Kursinnehåll

  • Skriva så det glöder: inspiration och komma igång-övningar
  • Genrer: ordning eller kaos?
  • Poetiska vändningar: lyrikens användbarhet
  • En novell: den minimalistiska stilen
  • En gång började jag på en bok ....: romanens formvärld

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LSKG15
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
90
Kursansvarig
Anett Almgren White
Examinator
Ylva Lindberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22579

Content updated 2018-03-23

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information