Akademisk högtid 5 maj 2018

Agneta Marell
Grupp doktorer uppställda i trappa
Två doktorer med diplom
Promoverade doktorander 2016
Hedersdoktor Pramodita Sharma
Sarah Dawn Finer

Bildspel av mingel och middag