Följande professorer installerades vid Jönköping University den 12 oktober 2019.

Högskolan för lärande och kommunikation

Hälsohögskolan

Jönköping International Business School

Tekniska Högskolan i Jönköping