Följande professorer installerades vid Högskolan i Jönköping den 29 september 2012.

Installerade professorer 2012

Hälsohögskolan

Anita Björklund, arbetsterapi
Karin Enskär, omvårdnad
Jan Mårtensson, omvårdnad
Ewa Wigaeus Tornqvist, arbetshälsa

Internationella Handelshögskolan

Thomas Holgersson, statistik
Charlotta Mellander, nationalekonomi
Mattias Nordqvist, företagsekonomi
Gunnar Rimmel, företagsekonomi
Johan Roos, företagsekonomi

Tekniska Högskolan

Peter Hansbo, tekniska beräkningar
Anders Jarfors, material och tillverkning - gjutning
Niclas Strömberg, maskinkonstruktion