Mian Lodalen. Foto: Elisabeth Ohlson

Mian Lodalen är verksam som författare, frilansjournalist, krönikör och är en flitigt anlitad föredragshållare. Hon är född i Jönköping men bor sedan många år i Stockholm. Mian Lodalen har sedan 1980-talet varit engagerad i feminism, hbtqi+ - och djurrättsfrågor, vilket också återspeglas i flera av hennes böcker, krönikor och föredrag. Hon är en person som vågar sticka ut och väjer inte för svåra frågor och värnar alltid om sårbara grupper i samhället.

Både smärta och humor

I sina romaner har Mian utifrån barn och ungas perspektiv skildrat tuffa uppväxtvillkor. I sin historiska romansvit om förbjuden kärlek, baserad på verkliga fall, tecknar hon homosexuellas livsvillkor under ett halvt sekel i Sverige. Hennes verk kännetecknas ofta av både smärta och humor.

Mian Lodalens arbete för jämlikhet kopplar starkt an till det globala hållbarhetsmålet för minskad ojämlikhet och stämmer väl in i Jönköping Universitys förebyggande arbete för att motverka diskriminering och främja lika villkor. Hennes arbete är viktigt och knyter an och inspirerar Hälsohögskolans arbete för att bidra till en jämlik hälsa i både utbildning och forskning.

Flera priser och utmärkelser

Motivering

Mian Lodalens arbete för jämlikhet kopplar starkt an till det globala hållbarhetsmålet för minskad ojämlikhet och stämmer väl in i Jönköping Universitys förebyggande arbete för att motverka diskriminering och främja lika villkor. Hennes arbete är viktigt och knyter an och inspirerar Hälsohögskolans arbete för att bidra till en jämlik hälsa i både utbildning och forskning.

Mian Lodalen har tilldelats flera priser och utmärkelser, bland annat fick hon tillsammans med Anna-Klara Bratt Radio Q-stipendiet 1999 och Vilhelm Moberg-stipendiet 2003. Hon har även utsetts till Årets Jönköpingsambassadör 2008, samt tilldelats Jönköpings läns kulturstipendium 2011 och Jönköpings kommuns kulturstipendium 2013. 2023 fick hon Junemedaljen av Jönköpings kommun samt tilldelades QX hederspris på Gaygalan.

– I en tid när mänskliga rättigheter trycks tillbaka i stora delar av världen och när krafter också i Sverige vill begränsa den frihet som vi genom mångårig kamp uppnått är det särskilt glädjande att JU väljer att utse mig till hedersdoktor. Det är en stor ära som ger mig kraft att genom mina ord fortsätta berätta om kärlek, värdet av jämställdhet och varje människas rätt att leva öppet och autentiskt, säger Mian Lodalen.

Skapat en bättre förståelse för utvecklingen i världens städer

José Lobo

José Lobo är Associate Clinical Professor vid School of Sustainability, College of Global Futures Arizona State University. Han har även sedan mitten av 1990-talet varit involverad i Santa Fe Institute, ett ledande forskningscenter dedikerat till tvärvetenskapliga studier av grundläggande principer för komplexa anpassningsbara system.

Bland Lobos arbete finns betydande bidrag till vår förståelse av stadsutveckling i en era av global uppvärmning, liksom studier av kåkstäder i stora städer, särskilt i utvecklingsländer. Han har samlat in data och formulerat teorier som har skapat en bättre förståelse för världens städers utveckling och lett till förbättrade planeringsförhållanden. José Lobo har även spelat en roll i utvecklingen av teorier relaterade till städer, skaleffekter och hållbarhet genom analys av sociala och ekonomiska interaktioner, vilket ökar vår förståelse för våra urbana system.

I sitt arbete har José Lobo samarbetat med ekonomer, ekonomiska geografer, fysiker, biologer, ekologer och arkeologer och andra kollegor från hela världen. Han är mest stolt över sitt samarbete med Slum Dwellers International, en global federation av organisationer för kåkstadsboende från Afrika, Latinamerika och Asien som strävar efter att bättre förstå den informella bosättningens roll i stadsutvecklingen.

Bidragit till hela forskningsmiljön

Motivering

José Lobo's significant contributions to the fields of innovation, sustainability, and cities as well as his contributions to JIBS research in various ways has been important for the research development of the discipline of economics at JIBS.

José Lobo har bidragit till Jönköping International Business Schools (JIBS) forskning på åtskilliga sätt. Han har samskrivit en rad arbeten med forskare vid JIBS och har även bidragit till hela forskningsmiljön som återkommande gästforskare och är idag en väl ansedd kollega bland forskare och doktorander. Han har också generöst delat sitt stora internationella nätverk med forskare vid JIBS.

– Jag är mycket stolt och mycket överraskad över att bli utsedd till hedersdoktor vid JU. Jag känner att jag inte förtjänar en sådan ära. Men det är mycket tillfredsställande - med tanke på hur mycket jag har lärt mig genom att samarbeta med JIBS och hur mycket jag har gynnats av deras generositet - att få veta att mina kollegor i Jönköping anser att jag har bidragit till JIBS, säger José Lobo.