Porträttfoto av kvinna

Anne Huff utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för en internationell framstående gärning som forskare inom strategi och organisation samt för viktiga insatser för Internationella Handelshögskolans utveckling.

Anne Huff är permanent gästprofessor på TUM Business School med en delad tjänst vid universitetet i Colorado. Anne Huff var Founding Director for Advanced Institute of Management Research (AIM), det största brittiska forskningsinitiativet i management med bas på London Business School.

1998-99 var Anne Huff ordförande för Academy of Management, en världsledande organisation med över13 000 akademiska forskare som medlemmar. I augusti 2003 fick hon the Distinguished Scholar Award på Academy of Management.

Anne Huff var medlem i Internationella Handelshögskolans Board of International Advisors (BIA) 2001-2007 och hon har dessutom besökt Internationella Handelshögskolan flera gånger, bland annat som opponent och seminariepresentatör. 

Porträttfoto av man

Docent Sven Nilsson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för en framstående gärning som forskare och för betydelsefulla insatser för gerontologisk forskning vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Sven Nilsson har haft sin läkargärning huvudsakligen i Jönköping, där han under många år varit verksam som överläkare och chef för medicinkliniken. Sitt medicinska kunnande har han fört med sig till Institutet för gerontologi vilket lett till att databaser har kunnat användas på nya och kreativa sätt.

Sven Nilsson är pensionär, men arbetar halvtid som "fritidsforskare" utan lön vid Institutet för gerontologi. Hans stora bidrag till Institutets verksamhet ligger i de diagnoser han lagt till de tvillingdatabaser som Institutet arbetar med. Han har även publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar.

Porträttfoto av man

Per Risberg utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för avgörande insatser för högskolans utveckling under lång tid samt för nyskapande insatser i svensk högteknisk industri.

Per Risberg deltog aktivt i planerings-arbetet bakom Internationella Handelshögskolan och som ordförande för interimsstyrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping ledde han lärosätets omvandling till stiftelsehögskola. Därefter var han 1994-2004 ordförande för Stiftelsen Högskolan i Jönköping och han är fortfarande på olika sätt engagerad i högskolans utveckling.

Per Risberg byggde från 1983 upp Saab Combitech, en grupp av mindre och medelstora företag med spetstekniskt kunnande, som genom samverkan genomförde utvecklingsarbeten och erhöll affärer som inte varit möjliga för ett enskilt företag.

Per Risberg är styrelseledamot i Vinnova och ledamot av Kuratorium för Fraunhofer ISST.