Följande doktorer har promoverats vid Jönköping University.

18 september 2010

Ellen Almers, didaktik
Leon Barkho, medie- och kommunikationsvetenskap
Helena Bohman, nationalekonomi
Victoria Carlsson Wahlgren, pedagogiskt arbete
Anna Dahl, gerontologi
Jonas Dahlqvist, företagsekonomi
Tobias Dahlström, nationalekonomi
Christian Eidevald, pedagogik
Anna Gerson, handelsrätt
Michael Glemdal, statsvetenskap
Tove Harnett, gerontologi
Karin Hellerstedt, företagsekonomi
Erik Hunter, företagsekonomi
Monica Johansson, statsvetenskap
Sara Johansson, nationalekonomi
Ann Britt Karlsson, statsvetenskap
Jean-Charles Languilaire, företagsekonomi
Ann Ludvigsson, pedagogik
Charlotta Mellander, nationalekonomi
Gunvie Möllås, specialpedagogik
Mart Ots, företagsekonomi
Elena Raviola, företagsekonomi
Pernilla Rendahl, handelsrätt
Pär Sjölander, nationalekonomi
Nguyen Tan Phat, handelsrätt
Anne-Marie Wallin, omvårdnad
Aldo van Weezel, företagsekonomi
Karin Åberg, pedagogiskt arbete