Följande doktorer har promoverats vid Jönköping University.

20 september 2008

Ann-Helene Almborg, gerontologi
Martin Andersson, nationalekonomi
Johan Eklund, nationalekonomi
Marie Ernsth Bravell, gerontologi
Helgi Valur Fridriksson, företagsekonomi
Miriam Garvi, företagsekonomi
Min Hang, företagsekonomi
Axel Hilling, handelsrätt
Martin Hugo, pedagogiskt arbete
Jens Hultman, företagsekonomi
Andreas Johnson, nationalekonomi
Eva Lövstål, företagsekonomi
Alexander McKelvie, företagsekonomi
Lucia Naldi, företagsekonomi
Désirée Nilsson, nationalekonomi
Ulrika Rosander, handelsrätt
Daniel Wiberg, nationalekonomi