Porträttfoto av man

Urban Bäckström utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för sin framstående gärning som debattör, författare och opinionsbildare med stort inflytande över svenskt näringsliv under decennier. Bland hans insatser kan nämnas statssekreterare i Carl Bildts regering, vd Skandia Liv, Riksbankschef, vice styrelseordförande i Nasdaq OMX:s styrelse samt vd för Svenskt Näringsliv fram till 2014.
Urban Bäckström utses även för sina viktiga insatser för utvecklingen av Internationella Handelshögskolan, främst som dess styrelseordförande mellan 2003-2007, en period som kännetecknades av stora utmaningar. Bäckström stödde aktivt starten och uppbyggnaden av det framgångsrika Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Han har fortsatt ge sitt aktiva stöd till forskningen vid JIBS och han är alltjämt en inspirationskälla för såväl personal som studenter som engagerad gästföreläsare.

Bäckström har i sin roll som chef för Svenskt Näringsliv arbetat aktivt med att sätta fokus på de utmaningar som Sveriges mindre och medelstora företag står inför såsom ägande, internationalisering och entreprenörskap. Detta fokus sammanfaller väl med Internationella Handelshögskolans profilområden.

Porträttfoto av man

John Elliott, professor emeritus vid University of East Anglia, Storbritannien, utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för en mångårig och internationellt framstående gärning som forskare inom utbildningsvetenskap och för den betydelse han har för utvecklingen av skolnära forskning vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Porträttfoto av kvinna

Maureen Kilkenny, professor vid University of Minnesota, utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för en internationell framstående gärning som forskare inom ekonomisk geografi och regionalekonomi, samt för viktiga insatser för utveckling av forskningen inom nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan.