Installerade professorer 2010

Hälsohögskolan

Boel Andersson Gäre, kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd
Paul Batalden, kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd 
Johan Calltorp, hälsopolitik och ledarskap
Maria Faresjö, biomedicinsk laboratorievetenskap
Arne Gerdner, socialt arbete
Kajsa-Mia Holgers, handikappvetenskap

Högskolan för lärande och kommunikation

Helene Ahl, företagsekonomi
Elsie Anderberg, pedagogik
Tobias Olsson, medie- och kommunikationsvetenskap
Roland S. Persson, pedagogisk psykologi
Ulla Runesson, pedagogik

Internationella Handelshögskolan

Leona Achtenhagen, företagsekonomi
Ethel Brundin, företagsekonomi
Mona Ericson, företagsekonomi med inriktning strategi och organisation 
Sören Eriksson, ekonomisk geografi
Scott Hacker, tillämpad ekonometri och internationell ekonomi
Lucy Küng, massmedieekonomi
Andreas Stephan, nationalekonomi
Lars-Göran Sund, rättsvetenskap
Vivian Vimarlund, informatik 
Friederike Welter, företagsekonomi