Promoverade doktorer 2016

Följande doktorer promoverades vid Jönköping University den 4 maj 2024.

Hälsohögskolan

Kristina Carlén
Gunilla Egonsdotter
Elin Fröding
Malin Holmqvist
Anette Johansson
Helene Lindholm
Sophie Mårtensson
Linjun Shi
Anne-Marie Suutari
Lihua Zhou

Högskolan för lärande och kommunikation

Andrea Ritoša
Frida Åström

Jönköping International Business School

Lisa Bäckvall
Anup Banerjee
Miquel Correa
Samuel Kamugisha
Jiyoung Kim
Helena Löfström
Bryan Malki
Aleksandar Petreski
Ewout Reitsma
Jonna Rickardsson
Albertha Wielsma

Tekniska högskolan i Jönköping

Toni Bogdanoff
Anahita Davoodi
Live Mølmen
Salil Sainis
Movin Sequeira
Kristina Solander
Shamnath Thajudeen
Alexander Vestin
Qing Zhang