Följande doktorer har promoverats vid Jönköping University.

27 september 2014

Bodil T. Andersson, omvårdnad
Anna Karin Axelsson, handikappvetenskap
Elisabeth Berggren, omvårdnad
Berit Björkman, omvårdnad
Martina Boström, gerontologi
Sofi Fristedt, arbetsterapi
Marjorie Godfrey, omvårdnad
Magnus Hagiwara, kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd
Brittmarie Jacobsson, oral hälsovetenskap
Inger Jansson, arbetsterapi
Linda Johansson, omvårdnad
Iréne Josephson, handikappvetenskap
Alkisti Köhler, oral hälsovetenskap
Ingrid Larsson, hälsa och vårdvetenskap
Annette Nygårdh, omvårdnad
Helena Selander, arbetsterarpi
Sigurveig Sigurdardottir, gerontologi
Catarina Sjölander, omvårdnad
Anne-Sofie Strand, socialt arbete

Karin Alnervik, pedagogik
Marita Falkmer, handikappvetenskap
Håkan Fleischer, pedagogik
Åsa Hirsh, pedagogik
Gunilla Lindqvist, pedagogik
Ulli Samuelsson, pedagogik
Ann Simmeborn Fleischer, handikappvetenskap
Carl-Johan Svensson, didaktik
Ann Öhman Sandberg, pedagogik

Hanna Almlöf, rättsvetenskap
Mikaela Backman, nationalekonomi
Lina Bjerke, nationalekonomi
Börje Boers, företagsekonomi
Ines Casanovas, informatik
Ahmed Ghazawneh, informatik
Benjamin Hartmann, företagsekonomi
Berit Hartmann, företagsekonomi
Andreas Högberg, nationalekonomi
Anna Jenkins, företagsekonomi
Anette Johansson, företagsekonomi
Johan P. Larsson, nationalekonomi
Rashid Mansoor, statistik
Kristofer Månsson, nationalekonomi
Pia Nilsson, nationalekonomi
Ann-Sophie Sallander, handelsrätt
Cristina Trenta, handelsrätt
Zangin Zeebari, statistik
Özge Öner, nationalekonomi

Jenny Bäckstrand, produktionssystem
Jakob Olofsson, industriell produktion