Akademisk högtid 2021

Agneta Marell
Fyra personer i högtidsklädsel
Nyblivna doktorer och rektorn
Ledningen i högtidskläder
Grupp människor i trappa

Bilder från ceremonin

Bilder från mingel och middag