Följande doktorer har promoverats vid Jönköping University.

21 maj 2016

Hälsohögskolan

Inger Ahlstrand, arbetsterapi
Ulrika Börjesson, välfärd och socialvetenskap
Laura Darcy, hälsa och vårdvetenskap
Eva-Lena Einberg, hälsa och vårdvetenskap
Karin Högberg, omvårdnad
Christina Karlsson, hälsa och vårdvetenskap
Katarina Karlsson, omvårdnad
Lina Magnusson, hälsa och vårdvetenskap
Håkan Nilsson, välfärd och socialvetenskap
Anette Peterson, kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd
Agneta Stenebrand, hälsa och vårdvetenskap
Inger Wieslander, hälsa och vårdvetenskap

Högskolan för lärande och kommunikation

Ingela Bergmo Prvulovic, pedagogik
Martin Danielsson, medie- och kommunikationsvetenskap
Rebecka Florin Sädbom, pedagogik
Joel Hedegaard, pedagogik
Sara Hvit Lindstrand, pedagogik
Pernilla Mårtensson, pedagogik

Jönköping International Business School

Naveed Akhter, företagsekonomi
Huriye Aygören, företagsekonomi
Hamid Jafari, företagsekonomi
Hélène Laurell, företagsekonomi
Maria Jose Parada Belderrama, företagsekonomi
Duncan S. Levinsohn, företagsekonomi
Zehra Sayed, företagsekonomi
Peter Warda, nationalekonomi
Jan Weiss, nationalekonomi