Installerade professorer 2008

Hälsohögskolan

Elisabet Cedersund, socialt arbete
Bengt Fridlund, omvårdnad
Bo Malmberg, gerontologi
Lill-Kari Wendt, oral hälsovetenskap

Högskolan för lärande och kommunikation

Claes Nilholm, pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

Internationella Handelshögskolan

Niclas Adler, Business Administration with a special focus on Management
Gary M Cunningham, Accounting and Finance
Mike Danilovic, företagsekonomi
Hubert Fromlet, internationell ekonomi (adjungerad)
Ola Henfridsson, informatik
Bengt Johannisson, företagsekonomi
Mary Alice Shaver, Media Economics
Hans Westlund, entreprenörskap

Tekniska Högskolan

Lars Eriksson, industridesign
Peter Olsson, mekanik, vd
Nils Svendenius, belysning