Följande doktorer har promoverats vid Jönköping University.

21 september 2002

Eleonor Alhager, handelsrätt
Ethel Brundin, företagsekonomi
Emilia Florin-Samuelsson, företagsekonomi
Abdulnasser Hatemi-J, nationalekonomi
Peter Hugoson, nationalekonomi
Helene Jonson Ahl, företagsekonomi
Johan Klaesson, nationalekonomi
Hans Wiklund, statsvetenskap