Följande professorer installerades vid Jönköping University 21 maj 2016.

Installerade professorer 2016.

Övre raden från vänster: Fredrik Elgh, Mats Winroth, Salem Seifeddine, Ulf Johansson, Pär Sjölander, Peter Berglez. Undre raden från vänster: Francesco Chirico, Lucia Naldi, Prorektor Lars Niklasson, Christina Keller, Sangeeta Bagga-Gupta.

Högskolan för lärande och kommunikation

Sangeeta Bagga-Gupta, pedagogik
Peter Berglez, medie- och kommunikationsvetenskap

Jönköping International Business School

Francesco Chirico, företagsekonomi, med inriktning strategi och familjeföretagande
Christina Keller, informatik, med inriktning e-lärande
Lucia Naldi, företagsekonomi, med inriktning entreprenörskap
Pär Sjölander, ekonometri

Tekniska Högskolan

Salem Seifeddine, material och tillverkning, med inriktning materialmekanik
Mats Winroth, produktionssystem
Fredrik Elgh, produktutveckling
Ulf Johansson, datateknik
Per Hilletofth, logistik