Följande doktorer har promoverats vid Jönköping University.

29 september 2012

Beatrix Algurén, omvårdnad
Susann Arvidsson, omvårdnad
Ulrika Bergsten, omvårdnad
Iréne Ericsson, gerontologi med samhällsvetenskaplig inriktning
Marie Golsäter, omvårdnad
Eva Josefsson, oral hälsovetenskap
Susanne Kvarnström, socialt arbete
Ulrika Lindmark, oral hälsovetenskap
Berit Munck, omvårdnad
Stefan Nilsson, omvårdnad
Sirpa Pietilä, gerontologi med samhällsvetenskaplig inriktning
Emma Pihl, omvårdnad
Marit Silén, omvårdnad
Ylva Ståhl, omvårdnad
Petra Wagman, arbetsterapi
Monika Wilinska, socialt arbete
Eva Åkerman, omvårdnad

Margareta Adolfsson, handikappvetenskap
Annelie Andersén, pedagogik
Ingrid Granbom, pedagogik
Gregor Maxwell, handikappvetenskap
Elisabeth Nordevall, specialpedagogik
Annica Otterborg, pedagogiskt arbete
Mikael Segolsson, pedagogik

Jenny Balkow, företagsekonomi
Benedikte Borgström, företagsekonomi
Lianguang Cui, företagsekonomi
James Yao Dzansi, nationalekonomi
Kajsa Haag, företagsekonomi
Jenny Helin, företagsekonomi
Peter S. Karlsson, statistik
Hyunjoo Kim Karlsson, nationalekonomi
Magdalena Markowska, företagsekonomi
Kristofer Månsson, statistik
Maria Norbäck, företagsekonomi
Johanna Palmberg, nationalekonomi
Per Skoglund, företagsekonomi
Ingemar Wictor, företagsekonomi
Sarah Wikner, företagsekonomi