Installerade professorer 2014

Följande professorer installerades vid Högskolan i Jönköping den 27 september 2014.

Hälsohögskolan

Klas Borell, socialt arbete
Anders Broström, omvårdnad
Åke Wahlin, gerontologi

Högskolan för lärande och kommunikation

Klas Borell, sociologi

Internationella Handelshögskolan

Johan E. Eklund, nationalekonomi
Almas Heshmati, nationalekonomi
Johan Klaesson, nationalekonomi
Paul Nystedt, nationalekonomi

Tekniska Högskolan

Arne Dahle, material och tillverkning - gjutning
Attila Diószegi, gjuteriteknologi
Glenn Johansson, produktutveckling
Henrik Linderoth, bebyggd miljö
Kristina Säfsten, industriell produktion