Följande doktorer har promoverats vid Jönköping University.

23 september 2006

Henrik Agndal, företagsekonomi
Jesper Barenfeld, handelsrätt
Anna Blombäck, företagsekonomi
Olof Brunninge, företagsekonomi
Olof Ejermo, nationalekonomi
Urban Gråsjö, nationalekonomi
Maria Hilling, handelsrätt
Tomas Karlsson, företagsekonomi
Mattias Nordqvist, företagsekonomi
Kristina Nyström, nationalekonomi
Carlo Salvato, företagsekonomi