Följande doktorer har promoverats vid Jönköping University.

18 september 2004

Volker Bruns, företagsekonomi
Veronica Gustavsson, företagsekonomi
Annika Hall, företagsekonomi
Ulf Nilsson, företagsekonomi
Michael Olsson, nationalekonomi
Thomas Paulsson, nationalekonomi
Lars Pettersson, nationalekonomi
Mikael Samuelsson, företagsekonomi
Caroline Wigren, företagsekonomi