Jönköping University är det lärosäte som levererar flest avhandlingar i Sverige inom entreprenörskap och innovation

Innovations- och entreprenörskapsforskningen i Sverige har inte tagit paus under pandemin. Flest avhandlingar av alla lärosäten levererade Jönköping University under 2020 och 2021. Det stod klart när ESBRI på torsdagen presenterade sin lista över avhandlingar inom området innovation och entreprenörskap.

Under 2020 och 2021 levererade totalt 19 svenska lärosäten 68 avhandlingar inom området och Jönköping University (JU) stod för 10 av dessa.

Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare, Jönköping International Business School

– Det är glädjande att se att forskningsområdet frodas på svenska lärosäten. Området är till sin natur ständigt aktuellt. Att vi i Jönköping, trots vår relativa litenhet, står för störst volym i landet kan kanske verka överraskande vid en första anblick, men det är ett resultat av medveten fokusering kring att vara en av världens mest spännande miljöer inom innovations- och entreprenörskapsforskning, säger Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University.

JIBS har i sin forskning, alltsedan starten 1994, fokuserat på att kombinera vetenskaplig excellens och praktisk relevans. Småland och Jönköpingsregionen har en lång tradition av entreprenörskap och många små och medelstora företag med en hög grad av internationalisering. Ambitionen har alltid varit att utveckla och behålla täta relationer med företag och andra organisationer i regionen. JIBS har valt att fokusera forskningen till de tre tvärvetenskapliga områdena entreprenörskap, ägande och förnyelse. Genom att koncentrera forskningen kring ett antal fokusområden har man kunnat satsa helhjärtat på det man gör bäst, och det har gett resultat. Forskningen inom entreprenörskap är rankad topp 2 i världen och bäst i Europa.

Utmärkande i ESBRIs lista över avhandlingar var det faktum att det under 2021 var dubbelt så många kvinnor (22) som män (11) som disputerade. Det var dock nästan jämt lopp under 2020 (19 män och 16 kvinnor). Även bland JU:s disputerande doktorander var övervägande del kvinnor. Inte mindre än 8 av de 10 avhandlingarna levererades av kvinnliga disputanter.

- Vi strävar efter att attrahera såväl studenter som lärare och forskare med olika bakgrund. Jämställdhet och internationalisering är viktiga grundvärden för oss som skola och för JU som lärosäte. Vi vet att det fortfarande är fler män än kvinnor på seniora positioner och det är därför positivt att se att en så stor andel av de nydisputerade är kvinnor. Den en ökande andelen kvinnor är en tydlig indikation på att fältet rör sig i rätt riktning och att vi – om vi tar vara på dessa talanger – kommer att se en mer balanserad fördelning i framtiden också bland seniora forskare, säger Jerker Moodysson.

Läs mer om ESBRIs lista över avhandlingar inom entreprenörskap och innovation här

ESBRI står för Entrepreneurship and Small Business Research Institute och är en stiftelse – oberoende av enskilda ekonomiska och politiska intressen. Stiftelsen grundades 1996 på initiativ av uppfinnaren och entreprenören Leif Lundblad och invigdes formellt av kung Carl XVI Gustaf den 5 juni 1997. I dag är verksamheten program- och projektfinansierad.

ESBRI sprider forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande.bland annat via tidningen Entré, nyhetsbrevet e-Entré, Kunskapsbanken, webb-tv, ”Vem gör vad?”, Esbribloggen, Facebook, Twitter och Flickr.

2022-01-31