Förbises döttrar som efterträdare till familjeföretag?

En ny studie från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University, visar att det är betydligt vanligare att söner tar över familjeföretaget än döttrar. I genomsnitt tar det 4-5 år längre för döttrarna att nå vd-posten än det gör för deras bröder. Ett annat preliminärt men viktigt fynd i studien pekar dock på att verksamheten faktiskt gick bättre under en dotters ledning än under en sons.

Vy över ryggen på en kvinna som sitter vid ett bord mitt emot en man.

En studie från Jönköping International Business School visar att det är vanligare att söner ta över familjeforetaget än döttrar. (bild:Unsplash)

Studien Generationsskifte i familjeföretag i Sverige genomfördes av en grupp forskare från Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO). Forskarna använde register på runt 8000 familjeföretag (aktiebolag) från hela Sverige och över olika branscher. Ägarparet, föräldrarna, var gemensamma ägare och hade minst en dotter och en son.

Av de 8000 företagen efterträddes 360 av en son eller dotter. Och av dessa företag togs endast 18 procent över av dottern.

Det vi ser tydligt är att det är mycket vanligare att söner tar över ett familjeföretag än döttrar. Samtidigt pekar data också på att om modern är vd i företaget, är det mer troligt att övertagandet är mer jämställt när det gäller kön, säger Lucia Naldi, professor i företagsekonomi.

Verksamheten går bättre när döttrar tar över

Forskargruppen tittade också på likartade företag och jämförde deras ekonomiska resultat efter en sons respektive dotters övertagande. Ett preliminärt resultat pekade då på att verksamheten faktiskt gick bättre under en dotters ledning än under en sons.

– Vi behöver titta lite mer på det här, men det vi sett hittills är väldigt intressant. Baserat på annan forskning som bedrivs vid CeFEO vet vi att kvinnor ofta har högre kvalifikationer och mer erfarenhet än män innan de söker en vd-tjänst. Det kan förklara varför döttrarna presterar bättre än sönerna, och att företaget går bättre, när de väl axlat rollen, säger Lucia Naldi.

Studien även visar att det i genomsnitt tar döttrar fyra till fem år längre än söner att nå en vd-position. Men, förklarar Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi, i väl där är döttrar ofta mer accepterade som vd än kvinnor i liknande positioner i icke-familjeföretag.

-Tidigare forskning vid CeFEO har visat att det är lättare för kvinnliga vd:ar som tar över ett familjeföretag att bli accepterade och att få stöd än för kvinnliga vd:ar i icke-familjeföretag som ofta upplever ett visst motstånd i samband med utnämningen. Vi tror att det förtroende som anställda och intressenter har för ägaren i föräldragenerationen ofta överförs till barnen.

Etablerad syn behövs ifrågasättas

Just nu har studien en kvantitativ ansats, men enligt Karin Hellerstedt, vill gruppen fortsätta forskningen och bedriva mer kvalitativ forskning, som fallstudier där de får med både perspektivet från barn till familjeföretagare, och kvantitativ forskning som tittar på regionala skillnader eller hur generationsskifte sker inom olika branscher.

Forskningen har fått en spännande start och det finns helt klart mycket mer att upptäcka inom området. Men även detta första projekt har ett viktigt budskap till familjeföretag – att det finns en etablerad syn på söner som tar över familjeföretaget som behöver ifrågasättas.

– Familjeföretagare behöver titta på sina döttrar och se att det finns mer kompetens där än de tror, avslutar Karin Hellerstedt.

Mer information

Generationsskifte i familjeföretag i Sverige är en studie som genomförts av CeFEO-forskarna Mohamed Genedy, Lucia Naldi, Mattias Nordqvist och Karin Hellerstedt. Publiceringsdatumet för studien kommer att tillkännages inom kort.

En kort artikel om studien kommer att finnas tillgänglig till Academy of Management-konferensen i Seattle, USA, i augusti. Uppsatsen har nominerats till Best Paper Award på konferensen.

Kontakt

2022-04-19