Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, ANB, Box 1026, 551 11 Jönköping

AKD ledning

Frieda Foglemark

Biljana Ouda

Avdelningschef (Föräldraledig)

T.f. avdelningschef


Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

Anita Hurtig Wennlöf

Ämnesföreträdare

Ida Åström Malm

Programansvarig

Filippa Fredlund


Paulina Holmqvist


Rachel De Basso

(tjänstledig)

 

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Caroline Bylfors

Programansvarig

Vladimir Basic

Ämnesföreträdare

Andrea Tompa  


Cecilia Ottosson


Klas Moberg


Sandra Karlsson

 

Bengt-Åke Andersson


 

 

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Felicia Sjölander

Programansvarig,

Berit Möller Christensen

Ämnesföreträdare

Elisabeth V. Jonsson


Anna Bjällmark

 

Tatiana SterlingovaÖvrig personal på avdelningen

Peter Blomstrand


Avdelningen för klinisk diagnostik