Viss forskning och forskarutbildning vid Tekniska Högskolan genomförs i nära samverkan med andra institutioner och bedrivs inom ramen för
gemensamma centrumbildningar.

Vid Tekniska Högskolan finns två centrumbildningar.

Casting Innovation Centre

Casting Innovation Centre (CIC) är en nationell samling av forskning, utveckling och utbildning för svensk tillverkningsindustri inom gjutna material och komponenter. CIC är ett samarbete mellan Tekniska Högskolan i Jönköping AB och Swerea SWECAST AB.

Kontakt CIC

Salem Seifeddine
salem.seifeddine@ju.se
036-10 1662

Vision

Visionen för Casting Innovation Center är att parterna i samverkan utvecklar ny kunskap och teknik inom gjutningsområdet på internationellt konkurrenskraftig nivå till nytta för svensk fordons- och verkstadsindustri.

Samverkan ska medverka till att svensk gjuteriindustri kan bli världsledande inom sina produktområden.

Jönköping AI Lab – JAIL

Kontakt JAIL

Karl Hammar
karl.hammar@ju.se

036-10 16 11

Avdelningen för Datavetenskap är värd för forskningsgruppen Jönköping AI Lab (JAIL). Vi finns på Twitter som @JonkopingAI.