Vi utbildar framtidens ingenjörer för morgondagens utmaningar. Med fokus på hållbarhet och i nära samarbete med arbetslivet ger vi dig praktisk erfarenhet och internationell förståelse.

Efterfrågan på kompetent personal inom ingenjörs- och teknikeryrkena är stor. I alla våra program ingår praktik genom näringslivsförlagda kurser och möjlighet till internationell utblick, genom till exempel utlandsstudier.

Den 11 mars är du välkommen på öppet hus på Tekniska Högskolan och Jönköping University. Se program för dagen här.

Nyfiken på JTH och våra utbildningar?

I vår programkatalog kan du läsa mer om skolan och våra utbildningar. Ladda ner Pdf, 19.3 MB. katalogen som pdf.

Studenter och lärare berättar om några utbildningar

 

Vid Tekniska Högskolan kan du på grundnivå välja att studera ingenjörsprogram, kandidatprogram eller högskoleprogram. På avancerad nivå ges master- och magisterprogram samt civilingenjör. Dessutom har vi förberedande utbildningar i form av tekniskt basår och teknisk bastermin. Det finns även möjlighet att studera Yrkeshögskoleutbildningar (Yh).

Ingenjörs- och masterprogram

Väljer du ett ingenjörsprogram läser du tre år (180 hp) på grundläggande nivå och får en högskoleingenjörsexamen. Programmen ges inom områdena byggnadsteknik, datateknik, industriell organisation och ekonomi samt maskinteknik.

Efter avslutat ingenjörsprogram kan du läsa ytterligare två år (120 hp) med ett internationellt gångbart masterprogram på avancerad nivå. Väljer du ett masterprogram får du efter totalt fem år (300 hp) en masterexamen. På masternivå finns huvudområdena informatik, produktionssystem och produktutveckling. I samarbete med JIBS ger vi även en ettårig master i Engineering Management.

Vill du läsa till civilingenjör, som är en femårig examen på avancerad nivå, så finns programmen Industriell produktframtagning och Datateknik.

Kandidatprogram

Ett kandidatprogram är på tre år (180 hp) på grundläggande nivå. Efter godkända och avslutade kurser inom programmet får du en kandidatexamen. Kandidatprogram ges i Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet, Grafisk design och webbutveckling samt Ljusdesign.

Högskoleprogram

Väljer du ett högskoleprogram läser du två år (120 hp) på grundläggande nivå. Programmen leder till en högskoleexamen och har många praktiska inslag. Följande högskoleprogram ges: 3D-teknik samt Produktutveckling med möbeldesign.

Tekniskt basår och teknisk bastermin

Tekniskt basår finns för dig som vill läsa ett ingenjörsprogram men inte har behörighet. Du läser matematik, fysik och kemi i ett år (40 veckor) och har sedan platsgaranti till ett av ingenjörsprogrammen. Möjligheten finns också att läsa teknisk bastermin (20 veckor).

Yrkeshögskoleutbildningar (Yh)

Yrkeshögskoleutbildningar - Yh - ger dig spetskompetens inom efterfrågade yrkesområden. Du utbildar dig till en yrkesroll som är tydligt efterfrågad på arbetsmarknaden.