Vi är ackrediterade av AACSB

En AACSB-ackreditering innebär att skolan genomgår ett omfattande institutionellt bedömningsförfarande med ett intervall på fem år. Ackrediteringen bygger på nio standarder som skolan förväntas uppfylla, med fokus på skolans strategiska ledning, utbildningskvalitet och den påverkanskraft skolans forskning och samhällsengagemang har.

Skolan ska kunna verifiera sin relevans genom ett systematiskt fokus på:

  • Innovation
  • Påverkan
  • Engagemang

Det grundläggande syftet med en AACSB-ackreditering är att uppmuntra handelshögskolor att ta ansvar och att fastställa arbetssätt som säkerställer en kontinuerlig förbättring av affärspraxis.

För att bibehålla ackrediteringen ska skolan dokumentera kontinuerliga förbättringsinsatser i linje med de förbättringsområden som definierats och i linje med skolans angivna uppdrag och strategiska plan.

JIBS beviljades sin första AACSB-ackreditering i december 2015 och en förnyad ackreditering i januari 2021.

AACSB styrs av Association to Advance Collegiate Schools of Business. Ackrediteringen är högt ansedd av såväl akademiker som globala organisationer.

Läs mer om AACSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..