Vi är ackrediterade av EQUIS.

EQUIS logotyp

 

JIBS beviljades sin första EQUIS-ackreditering i mars 2015. Under 2018 erhöll handelshögskolan en förnyad ackreditering på fem år och under 2023 förnyades ackrediteringen för ytterligare en femårsperiod.

Ackreditering innebär att en handelshögskolas verksamhet regelbundet och systematiskt granskas. Det innebär att EQUIS är ett viktigt verktyg för JIBS fortlöpande kvalitetskontrol och utgör en viktig del av skolans strategiarbete och årliga handlingsplaner.

Om EQUIS

EQUIS-ackreditering innebär att skolan genomgår ett omfattande institutionellt bedömningsförfarande med ett intervall på tre eller fem år. Ackrediteringen antar ett 360 graders perspektiv på skolans utbildning, forskning och administration. Skolan måste också kunna påvisa ett genuint och systematiskt fokus på de tre pelarna:

  • Internationalisering
  • Samverkan med samhället
  • Etik, ansvarstagande och hållbarhet.

Ett antal förbättringsområden identifieras för varje ackrediteringsperiod, vilka skolan ska arbeta aktivt med innan nästa översyn. Detta bidrar till att kontinuerliga förbättringsplaner upprätthålls för skolan.

Att ha EQUIS-ackreditering är ett globalt erkänt och viktigt kvalitetsmärke för handelshögskolor. Ackrediteringen är ofta en förutsättning för att skolan ska kunna placera sig på en internationell ranking.

EQUIS styrs av European Foundation for Management Development (EFMD), en oberoende och icke-vinstdrivande nätverksorganisation som är öppen för såväl företag som lärosäten.

Läs mer om EQUIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..