Ett världsomspännande nätverk för affärsutbildning

JIBS är medlem i Business Graduates Association (BGA), en internationell medlemsorganisation med fokus kvalitetssäkring, ansvarsfull ledningspraxis, samhällspåverkan och livslångt lärande. Genom skolans medlemskap i BGA har alla JIBS-studenter kostnadsfri tillgång till en plattform med supporttjänster som CV-byggnad, intervjuträning, färdighetsbedömningar och professionell utveckling.

Läs mer om Business Graduates Association https://businessgraduatesassociation.com