Jönköping International Business School (JIBS) är miljöcertifierade av Jönköpings kommun sedan juni 2018. För att kvalificera sig för den miljöcertifiering som Jönköpings kommun erbjuder måste ett företag eller en organisation uppfylla specifika och årligen granskade kriterier. JIBS arbetar på ett aktivt och strukturerat sätt med miljöfrågor.

Svensk miljöbas

JIBS miljöarbete, vad gäller verksamheten, samordnas av JIBS miljökoordinator. Miljökoordinatorn arbetar tillsammans med JIBS administrativa chef och ledningsgrupp och med övriga miljösamordnare vid Jönköping University. Målsättningen är att säkerställa att relevant miljölagstiftning följs och att affärspraxis är i linje med miljöpolicyn.