Jönköping International Business School (JIBS) är miljöcertifierade av Jönköpings Kommun. Diplomet verifierar att JIBS har etablerat ett system för miljöledning i linje med de krav som Svensk Miljöbas ställer.

Svensk miljöbas

För att kvalificera sig för den miljöcertifiering som Jönköpings kommun erbjuder måste ett företag eller en organisation uppfylla specifika och årligen granskade kriterier. Det innebär att JIBS arbetar aktivt och strukturerat med miljöfrågor.

När det gäller verksamheten samordnas JIBS miljöarbete av JIBS miljösamordnare. I samarbete med JIBS administrativa chef och ledningsgrupp samt övriga miljökoordinatorer vid Jönköping University strävar miljösamordnaren efter att säkerställa att all relevant miljölagstiftning följs. Certifieringen är en garanti för att JIBS affärsmetoder är i linje med miljöpolicyn.

Miljöcertifieringen styrs av föreningen Svensk Miljöbas.