Jönköping International Business School (JIBS) har beslutat att reservera ett mindre antal platser på sina utbildningsprogram till sökande som bedöms vara särskilt lämpade för den utbildning som avses liksom skolans profil. Detta görs genom en särskild urvalsprövning. Syftet med urvalsprövningen är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande.

Den sökande måste uppfylla följande krav:

  1. Behörig att ansöka till programmet
  2. Utbildningen på JIBS ska vara den sökandes förstahandsval
  3. Den sökande bedöms vara särskilt lämpad för utbildningen
  4. Flera års erfarenhet av att driva eget företag och/eller Akademiska studier under minst ett år (60 hp)

Ansökan

Du kan ansöka om särskild urvalsprövning från och med den dag som anmälan till programmet öppnar på www.antagning.se, den 15 mars. För att ansöka om särskild prövning ska du ladda ned, skriva ut och fylla i denna blankett Pdf, 13.3 kB. och skicka den med bilagor via vanlig post till

Jönköping University - ANTAGNINGEN
Box 1026
551 11 Jönköping

Ansökan om särskild prövning ska vara Jönköping University tillhanda senaste den 15 april. Besked om antagning kommer under vecka 28.