Jönköping International Business School är sedan juni 2018 miljödiplomerad av Jönköpings kommun. Detta innebär att Jönköping International Business School arbetar aktivt och strukturerat med miljörelaterade frågor.

Jönköping International Business School har själv anmält sitt intresse till Jönköpings kommun för att få bli miljödiplomerade. För att få en miljödiplomering måste företaget uppfylla vissa kriterier och en revision sker årligen.