Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, IFG, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 13 14
Fax: 036 - 10 11 80

Avdelningschef
Linda Johansson

Programansvarig för magisterprogrammet i Gerontologi
Joy Torgé 

Samordnare för fristående kurser
Lena Östlund

Studieadministratör
Annika Karlsson

Medarbetare vid IFG

Anna Dahl Aslan

Anna Dahl Aslan är docent i gerontologi och hennes forskning fokuserar på fetmans betydelse för åldrandet. En viktig del handlar om att försöka förstå fetmaparadoxen. Anna är tillsammans med Ingemar Kåreholt ansvarig för forskningsmiljön ARN-J (Ageing Research Network – Jönköping).

 1. e-post: anna.dahl-aslan@ju.se
 2. Presentationssida Anna Dahl Aslan

Marie Ernsth Bravell

Marie Ernsth Bravell är docent i gerontologi och Avdelningschef på IFG. I sin forskning studerar Marie äldreomsorg ur olika perspektiv men också olika typer av funktionell förmåga under åldrandet. Sedan 2011 arbetar hon också deltid som äldrestrateg i Jönköpings kommun, med syfte att genomföra fördjupad forskning inom strategiskt utvalda äldreområden och i samverkan med personal i äldreomsorgen.

 1. e-post: Marie.Ernsth-Bravell@ju.se
 2. Presentationssida Marie Ernsth Bravell

Deborah Finkel

Deborah Finkel är professor i gerontologi vid IFG, men även professor i psykologi vid Indiana University Southeast i USA. Hennes forskning fokuserar på longitudinella tvillingstudier om åldrande, med speciellt intresse för kognitiv åldrande och dess relation till fysisk åldrande. Hon ingår i flera internationella samarbeten om tvillingstudier, som undersöker arvets och miljöns betydelse för åldrandet ur många olika perspektiv.

 1. e-post: deborah.finkel@ju.se
 2. Presentationssida Deborah Finkel

Jenny Hallgren

Jenny Hallgren är universitetslektor vid IFG. Hon disputerade 2016 med en avhandling om sjukhusinläggningar bland äldre personer i ordinärt boende och från särskilt boende. Jenny är legitimerad sjuksköterska med en magisterexamen i omvårdnad.

 1. e-post: Jenny.Hallgren@ju.se
 2. Presentationssida Jenny Hallgren

Linda Johansson

Linda Johanssons forskning innefattar tre delområden; åldrande, parrelationer och måltider i hemmet. Linda är lektor vid Avdelningen för omvårdnad och har sedan juli 2014 även en postdoktortjänst vid Institutet för Gerontologi i ett projekt som syftar till hitta verktyg för att bemöta, behandla och förebygga multisjuklighet och multipla funktionella problem bland den åldrande befolkningen.

 1. e-post: linda.johansson@ju.se
 2. Presentationssida Linda Johansson

Ingemar "Pingo" Kåreholt

Ingemar ”Pingo” Kåreholt är professor i gerontologi vid IFG, men även docent i sociologi vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Hans forskning är bred och täcker in många aspekter av åldrade. Tillsammans med Anna Dahl Aslan är Ingemar ansvarig för forskningsmiljön ARN-J (Ageing Research Network – Jönköping).

 1. e-post: Ingemar.Kareholt@ju.se
 2. Presentationssida Ingemar Pingo Kåreholt

Bo Malmberg

Bo Malmberg är professor emeritus och har i sin forskning främst intresserat sig för den äldre människans situation i samhället. Tillsammans med kollegor har han publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och rapporter.

 1. e-post: bo.malmberg@ju.se
 2. Presentationssida Bo Malmberg

Rosita Nyman

Rosita Nyman har social omsorgsexamen med inriktning äldreomsorg, lärarexamen, filosofie magisterexamen i gerontologi samt har studerat psykologi och teologi, vilket ger en tvärvetenskaplig bakgrund. Rosita undervisar studenter på grundnivå och via distans. Hennes undervisningsområde är äldre personers sociala åldrande och deras livslopp samt livsloppshistoria.

 1. e-post: rosita.nyman@ju.se
 2. Presentationssida Rosita Nyman

Gert Sundström

Gerdt Sundström är professor emeritus vid IFG. Han har under sina många år på IFG undervisat och forskat kring äldreomsorgen, med balansen mellan offentlig och familjebaserad omsorg som huvudtema. Hans forskning berör också familjens demografi och den offentliga omsorgen, ofta med ett internationellt perspektiv.

 1. e-post: gerdt.sundstrom@ju.se
 2. Presentationssida Gerdt Sundström

Joy Torgé

Joy Torgé är filosofie doktor i Äldre och åldrande och är sedan 2015 Lektor i gerontologi vid IFG. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena filosofi, tillämpad etik och folkhälsovetenskap. Hon undervisar inom det Nordiska Mastersprogrammet i Gerontologi och forskar bland annat om äldre par och anhörigomsorg.

 1. e-post: joy.torge@ju.se
 2. Presentationssida Joy Torgé

Lena Östlund

Lena Östlund är socionom och filosofie magister i gerontologi och verksam som adjunkt i gerontologi. Lena undervisar studenter på grundnivå, i distanskurser och medverkar även vid uppdragsutbildningar. Hennes undervisningsområde rör främst äldreomsorg och demenssjukdomar. Lena är samordnare för kurser på Institutet för gerontologi.

 1. e-post: lena.ostlund@ju.se
 2. Presentationssida Lena Östlund