För dig som är yrkesverksam och vill utvecklas inom ditt yrke finns nu möjligheten att gå en kortare YH-utbildning som Högskolan för lärande och kommunikation, erbjuder i samarbete med Campus Värnamo. Kurspaketet riktar sig till dig som arbetar med människor från olika kulturer. Du studerar samtidigt som du arbetar inom ditt yrkesområde.

Kontakt

Katarina Sebenius
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24

Kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ger kunskap om:

  • Kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter
  • Egna attityders och värderingars betydelse för ett professionellt förhållningssätt
  • Olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv

Kursen ges på distans och halvfart och startar september 2021.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här.