Många som är verksamma inom förskola och skola har frågor kring lärarlegitimation. Här har vi samlat information som är kopplad till Jönköping Unviersity och Högskolan för lärande och kommunikations
verksamhet.

Möjligheter till behörigheter

Kravet på lärarlegitimationen trädde i kraft 2013. Det finns möjlighet att ansöka om ytterligare behörigheter för exempelvis dig som är lärare med lång erfarenhet av undervisning.

Läs mer på skolverket.se
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag på åtgärder utifrån situation

Om jag...

 • Har studerat vid Lärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation men ej kunnat ta ut min examen p.g.a. att jag saknar kurser/poäng för att göra detta.
  Åtgärder: Kontakta Berit Tornell
 • Har studerat vid Lärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation och är verksam i skolan, men saknar relevant examen och vill komplettera min tidigare examen för att uppnå lärarexamen.
  Åtgärder: Nationella VAL-projektet (Kontakt: Kerstin Ericson)
 • Är verksam i skolan, men saknar relevant examen och vill komplettera min tidigare utbildning för att uppnå lärarexamen, men har studerat på annat lärosäte.
  Åtgärder: Nationella VAL-projektet (Kontakta det lärosäte du studerade vid)
 • Har examen men saknar mitt examensbevis.
  Åtgärder: Om du uppvisat ditt examensbevis när du sökt och fått ett arbete, kan en kopia finnas hos din arbetsgivare. När examen utfärdades var examensbeviset du fick själva originalhandlingen. Lärosätena sparar en arkivkopia som bör finnas kvar även om det är länge sedan du tog ut din examen. Om du vänder dig till ditt lärosäte kan de inte ge dig ett nytt originaldokument, men däremot en kopia av arkivkopian.
  Kontakta: Antagningsenheten vid Jönköping University Se även examensansökan
 • Har examen men saknar behörighet i ämnen jag undervisar i och vet vad jag saknar för att uppfylla kravet på behörighet.
  Åtgärder: Behörighetsgivande kurser inom Lärarlyftet (Berit Tornell). Fristående kurser inom aktuellt ämne/ämnesområde (Dusan Zelic).