Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, AFO, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 12 36
Fax: 036 - 10 12 50

Avdelningschef
Gunilla Björling

Ämnesföreträdare
Charlotte Wikström

Sjuksköterskeprogrammet


Programansvarig

Tillan Strand

Teamledare år 1

Christina Petersén

Teamledare år 2

Elizabeth Rosell

Teamledare år 3

Frida Liabäck

Teamledare VFU

Anna Lindblad

VFU-samordnare

Charlott Lindholm

Studievägledare

studievagledning@ju.se

Utbildningsadministratör

Ruxandra Nicoara


Program på avancerad nivå


Programansvarig

Elzana Odzakovic

Utbildningsadministratör

Ruxandra Nicoara

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Elzana Odzakovic

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Elzana Odzakovic

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Linda Johansson

Master in Occupational Therapy

Sofi Fristedt


Avdelningen för omvårdnad