Vill man börja studera och behöver pröva sin reella kompetens för behörighet? Eller har man oavslutade studier som man vill tillgodoräkna och på så sätt korta studietiden? 

Bedömning av reell kompetens för behörighet

Vid bedömning av reell kompetens för behörighet till högskoleutbildning tar man hänsyn till om en sökande, utifrån sina samlade kunskaper och erfarenheter har förutsättningar att klara av högskolestudier. Detta ställs i relation till angivna behörighetskrav för den sökta utbildningen.

Gör en prövning av reell kompetens för behörighet

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande

En antagen student kan ansöka om bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande av hel eller delar av kurs i utbildningen. Skulle bedömningen visa att personen har kunskaper som motsvarar lärandemål för kursen kan studietiden förkortas. Syftet är att göra en bedömning av vilka delar som kan medräknas alternativt vilka delar som saknas så att möjlighet till komplettering kan synliggöras mot en vis utbildning.

Tillgodoräkna kurser

Nationell information och bedömning av avslutad utländsk examen

Bedömning när sökande har fullständig dokumentation

Universitets- och högskolerådet bedömer hur sökandes avslutade utländska utbildning motsvarar det svenska utbildningssystemet. UHR utfärdar då ett utlåtande. Detta är ett stöd för den som söker arbete i Sverige eller som vill studera vidare. Det är även ett stöd för arbetsgivare som vill anställa en person med utländsk utbildning.

Bedömning av utländsk utbildning på Universitets- och högskolerådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedömning när sökande saknar fullständig dokumentation (BUD-ärende)

Saknar sökande papper på sin utländska akademiska utbildning (formell merit), utfärdar UHR dokumentet "Beskrivning av utländsk utbildning". Det är inte samma sak som ett utlåtande eftersom det är en utbildningsbeskrivning som delvis baseras på den sökandes egna uppgifter.

Beskrivning av utländsk utbildning på Universitets- och högskolerådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär validering?

Validering är en process som innebär en strukturerad kartläggning och bedömning där man värderar, dokumenterar samt ger ett erkännande av kunskaper och kompetenser som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats. Den samlade kompetensen kan innefatta både formella och informella meriter som kan ligga till grund för förkunskaper (behörighet) till en utbildning där sådana finns eller att tillgodoräkna sig delar av en utbildning. Den samlade kompetens kallas här för reell kompetens.

Vad innebär bedömning av reell kompetens?

Bedömning av reell kompetens är den samlade kompetensen en person har oavsett om hen har formella bevis för det eller inte.

 

Den samlade kompetensen kan vara:

  1. Arbete
  2. Utbildning
  3. Ideellt arbete
  4. Andra erfarenheter

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om validering och bedömning av reell kompetens. 

E-post: antagning@ju.se