Läs en Yh-utbildning och kom snabbt ut i ett nytt spännande yrke!

Yrkeshögskolan (Yh) är arbetslivets utbildningsform. Inom yrkeshögskolan utbildas du för specifika yrkesroller som det råder stor kompetensbrist på. Under utbildningen tränas du i den specifika yrkesrollen i nära samarbete med branschen. De allra flesta får ett jobb till det de har studerat direkt efter utbildningen.

6 skäl att gå en Yh-utbildning

Yh är ett koncept som bygger på samarbete med dina framtida arbetsgivare. Utbildningarna är framtagna för att matcha kompetensbehoven i arbetslivet. Det innebär att du får skräddarsydd kompetens för din nya yrkesroll och att det är lätt att få jobb. Över 90% av våra examinerade får ett jobb inom det område som de är utbildade för, inom sex månader efter examen.

Yh är en inspirerande blandning av teori och praktik. Cirka 25% av Yh-utbildningen sker genom praktik på ett eller flera företag (LIA, Lärande i arbete). Det ger dig värdefulla erfarenheter och kontaktytor redan under utbildningen. Många blir erbjudna jobb på sin LIA-plats när utbildningen är över.

Yh är ett smart sätt att göra karriär. Om du redan trivs i ditt jobb men vill utvecklas vidare och få nya uppgifter är Yh-utbildningen rätt sätt att stärka din kompetens. Många utbildningar går att läsa samtidigt som du fortsätter arbeta.

Yh är ett tryggt sätt att byta yrke. I framtiden kan vi räkna med att vi får byta karriär många gånger i livet. För att vi måste, men främst för att vi vill. Yh-utbildningen är ett effektivt och tryggt sätt att skaffa sig ny yrkeskompetens som är attraktiv på arbetsmarknaden.

På en Yh-utbildning kan vardagspusslet fortfarande gå ihop. Många av utbildningarna är upplagda för att kunna kombineras med jobb och familj. Särskilt korta utbildningar är designade för att du ska kunna fortsätta bo kvar på din ort och arbeta samtidigt som du studerar, men vi har även längre utbildningar som bedrivs på distans med flexibelt upplägg, vilket innebär att du kan studera när det passar dig bäst.

Yh tar hänsyn till din erfarenhet och förmåga. Även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven så har du en chans att komma in. Minst 20% av studieplatserna på en Yh-utbildning kan tillsättas efter individuell bedömning.

Yh-systemet

Yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsform och skiljer sig något från högskolan, fast de båda är på eftergymnasial nivå. Som Yh-studerande på JU får du fortfarande många av de förmåner som högskolestudenter har, exempelvis tillgång till högskolebiblioteket och rätt till medlemskap i studentkåren.

Yh-utbildningar bedrivs på beviljande från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Fackhögskolorna på JU får beviljande att bedriva utbildningar med några omgångar i taget. Detta innebär att utbudet varierar från år till år, och det är inte säkert att en utbildning får förlängt beviljande. För att se det aktuella utbudet, titta i vår programlistning här!

Utbildningar bedrivs ihop med andra

Jönköping University är den enda högskolan i Sverige som, utöver högskoleutbildning också har ett brett utbud av Yh-utbildningar. De flesta Yh-utbildningar vid JU bedrivs ihop med andra utbildningsaktörer, och på flera olika orter. Fackhögskolan vid JU är ansvarig utbildningsanordnare, men utbildningen kan bedrivas av exempelvis ett kommunalt lärcenter eller en branschorganisation. Detta är ett upplägg som innebär att den utbildning du påbörjar är kvalitetssäkrad av högskolan men har den lokala arbetslivsförankring som krävs för att du ska bli anställbar i ditt framtida yrke.

LIA – Lärande i arbete

Lärande i arbete är något unikt för Yrkeshögskolan, och kärnan i utbildningarnas yrkesrelevans. Under LIA-kurserna får du omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du får lära dig yrket du studerar till ute på en arbetsplats, och får handledning av en eventuell framtida kollega eller chef.

LIA-kursernas upplägg varierar, men har alltid syftet att konkretisera det du lär dig i utbildningen, oavsett om de ligger i början eller slutet av termin, eller om kursen löper parallellt med andra kurser.