Vi ger dig möjlighet till en nära relation med arbetsmarknaden, till exempel genom verksamhetsförlagd utbildning, näringslivsförlagda kurser eller partnerföretag. Du får praktisk erfarenhet oavsett vid vilken fackhögskola din utbildning ges.

Verksamhetsförlagt utbildning (VFU) ingår i alla program på Hälsohögskolan. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen.

VFU ger dig möjlighet att prova på och lära känna det yrkesområde du siktar mot. Dessutom ger det dig möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare och kollegor. Hälsohögskolan samarbetar med cirka 360 institutioner och avdelningar inom kommun, landsting och privat sektor.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ger dig möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare, samtidigt som du får prova på ditt kommande yrkesområde.

På samtliga av skolans utbildningar genomförs VFU om minst 5 veckor. För lärarprogrammen ingår minst 20 veckors praktik. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen.

Jönköping International Business Schools har ett nära samarbete med näringslivet. Som JIBS-student får du kontakt med näringslivet vid flera tillfällen, och många av dina kurser kommer att vara nära knutna till både stora, små, lokala, nationella och multinationella företag.

På flera utbildningar får du som student jobba nära ett partnerföretag. Det ger dig möjlighet att få lösa autentiska problem hämtade från företagens verklighet. På så sätt får du redan under studietiden chansen att integrera teoretiska begrepp med praktisk erfarenhet.

Tekniska Högskolan samarbetar med flera hundra företag inom olika branscher. Genom bland annat praktik, projektarbeten och företagsbesök får du praktisk erfarenhet och möjlighet till direktkontakt med framtida arbetsgivare och branschfolk.

Vi tror att verklighetsförankring är en avgörande komponent för kvaliteten på våra utbildningar. Därför erbjuder vi något som vi kallar Näringslivsförlagd kurs (NFK). NFK ger dig som student en unik möjlighet att knyta kontakt med företag och andra organisationer redan under studietiden. Den ger dig praktisk erfarenhet och förbereder dig inför din kommande yrkeskarriär.