Ansökan till Yh-utbildningar

Välj utbildning

1:a val
2:a val

Du kan endast skicka in en ansökan där möjligheten finns att göra två val i prioriteringsordning, val 1 och val 2. Om du söker till en utbildning som går på flera orter, prioritera då den ort där du helst vill gå. Du söker till utbildningen och kommer därför bli erbjuden plats på annan ort om utbildningen inte startar på den ort du valt.

Personuppgifter

Förnamn
Efternamn
Epost
Telefon
Adress
Postkod
Ort
Personnummer
Födelsedatum
Kön Man Kvinna

Du som saknar svenskt personnummer fyller i fältet "födelsedatum". Har du ett svenskt personnummer kan du lämna det fältet blankt. Obs! Kontrollera att din e-post är korrekt då all viktig information skickas ut via angiven e-post!

Ansökan om kompetenskartläggning

Hämta
Ogiltig fil *

Om du inte tror att du uppfyller behörighetskraven till den eller de utbildningar du vill söka, kan du ansöka om kompetenskartläggning. Detta är en individuell bedömning av dina samlade meriter, såsom närliggande utbildningar, arbetslivserfarenhet eller andra meriter som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen. Vill du att vi gör en kompetenskartläggning, ladda ner ovanstående blankett, fyll i och ladda upp den tillsammans med de meriter du anser relevanta.

Bilagor

Antal: max 10 (tryck på '+' tecknet om du vill lägga till flera filer)
Format: .doc, .docx, .pdf, .jpeg, .png
Namn: max 60 tecken
Storlek: max 10 MB

Ogiltig fil *

Här bifogar du de dokument du anser relevanta för din ansökan. Det kan till exempel vara betyg eller arbetsgivarintyg. Om uppladdning av dokument inte lyckas beror det oftast på fel filformat eller för långt filnamn. Vid upprepade problem vänligen kontakta antagningen på yhantagning@ju.se