Utbildningen CNC-teknik - reaparation och underhåll inom Nationell Yrkesutbildning förbereder dig för en yrkesroll med växande efterfrågan inom svensk industri. Med en stark inriktning mot skärande bearbetning och CNC-maskiner, ger utbildningen dig en grundläggande förståelse för automatisering och digital programmering samt erbjuder möjligheten att erhålla ett Grönt Certifikat. Genom att teoretisk undervisning kombineras med praktik i nära samarbete med ledande industripartners, får du de verktyg och kunskaper du behöver för att starta en framgångsrik karriär inom en rad olika sektorer där skärande bearbetning är avgörande.

 

Denna utbildning är ett svar på den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft inom området, vilket innebär att du har mycket goda chanser till arbete i rollen efter genomförd utbildning. Denna utbildning är din chans att stärka svensk tillverkningsindustri och säkra din framtida anställbarhet.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs i samverkan med Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköping kommun.


Utbildningsstart: Oktober 2024

Nivå: Gymnasienivå (SEQF- nivå 4)

Ort: Jönköping

Studietakt: Helfart

Omfattning: 1 år (200 yhp)

Studieform: Bunden, skolförlagd undervisning med praktik


Behörighet:

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och
   1. har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
   2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.


Examen:

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss