Nextstep

Gruppfoto av skrattande studenter som arrangerat mässan

Nextstep är en årlig internationell karriärmässa på Jönköping University som har arrangerats av och för studenter sedan 1994. Mässan syftar till att skapa kontakt mellan studenter och företag för rekryterings- och affärsmöjligheter.

Kärnan i Nextstep är en utställning där lokala, nationella och internationella företag deltar för att presentera sina verksamheter och knyta kontakt med kompetenta och begåvade studenter. Under karriärmässan kombineras intressanta möten med gästföreläsningar, workshops, och kontaktsamtal.

På Nextstep får studenter möjligheten att bygga sina framtida relationer och kanske hitta en framtida arbetsgivare. 

Mässan arrangeras och genomförs av studenter på studerandeföreningen vid Jönköping International Business School (JIBS). 

2020-04-02